MICROBLANDING CELLES
Tècnica tradicional japonesa per tatuar. És un procediment manual fent servir un tebori, agulles i pigments sense que intervingui cap màquina. Això ens permet que el tractament sigui menys dolorós i menys traumàtic per a la pell, i la seva durabilitat és d'1 any aproximadament. Aquest tipus de tractament es realitza per a les celles.
Comprova el resultat de Microblading celles:
Abans i Després